Дали ги знаевте овие интересни факти за Банско

1 Јун

Дали ги знаевте овие интересни факти за Банско

 


Преку цела година одиме во Банско, најголемиот зимски туристички центар на Бугарија, Балканот и Југоситочна Европа. Но дали ги зневте овие факти.

Банско се простира на територија од 462 km2 и вбројува 8 населени места со вкупно население од 556 жители (31.12.2010г.). Тие се градот Банско и селата: Гостун, Добриниште, Кремен, Места, Обидим, Осеново, Филипово. Градот Банско е административен, стопански и културен центар и се наоѓа на 925 m надморска височина, во југозападниот дел на Разлошката котлина, во подножјето на Северен Пирин. Оддалечен е 150 km од Софија и Пловдив и 60 km од Благоевград. Градот е поврзан со високиот дел на планината и ски – зоната преку асфалтен пат и модерен лифт со кабина.

Банско го опфаќа најубавиот предел од величествената Пирин планина, дел од Разлошката котлина, од живописниот кањон Момина клисура и од Дабрашкиот дел на Родопите. Релјефот е рамнински по текот на реките, а во планинскиот и нископланинскиот предел е ридест. Климата е умерено – континентална со средоземноморско влијание, а во високите делови планинска. Просечните јануарски температури се -1,9°С, снежните покривки во зимското одморалиште се задржуваат околу 6 месеци преку годината, а летните температури се  околу 25°С. Голем дел од националниот парк „Пирин“ со површина од 40.332 ha, се наоѓа во пределите на општината во чии граници спаѓаат резерватите „Бајуви дупки“, „Џинџирица“ и „Јулен“. Поради својата уникатна природа Националниот парк „Пирин“ е признаен за објект од светско значење и од 1983г. е вклучен во списокот на Конвенцијата на УНЕСКО за заштита на светското природно наследство. Специфичната микроклима на општина Банско допринесува за развојот во општината на зимски, планински и еко туризам.

Во Банско има околу 150 споменици на културата, од коишто 5 се со национално значење: црквата „Успение на Св.Богородица“ (1774г.), црквата „Света Троица“ (1835г.) со уникатен иконостас од резба од дрво и изградената во 1850г. саат – кула и камбанарија, Бенината куќа, Велјановата куќа и родната куќа на Н. Вапцаров. Музејски објекти се: Бенината куќа, претворена во музеј – куќа „Неофит Рилски“, Велјановата куќа, метохијата на Рилскиот манастир, кадешто е откриена постојана изложба на икони на примероци од Банската уметничка школа, една од најсветлите појави во историјата на бугарската култура за време на XVIII – XIX в. Во центарот на градот се подигнати споменици на тука родените П. Хилендарски, Симеон В. Молеров и Н. Вапцаров.

Стариот дел на град Банско. Зачувана атмосфера на типично балканско гратче со исклучителна архитектура, прекрасна природна средина и богато културно наследство коешто го разликува од другите ски – центри.

Основниот сектор со стратешко значење за социо – економскиот развој на општина Банско е туризмот, којшто ја утврдува општината како водечки национален и меѓународен зимски центар за туризам и спорт. Банско им нуди на своите гости најдобри услови за спорт, одмор и рекреација. Цели 75 km професионално подготвени и обезбедени писти и 27 km модерни жичари се на располагање на скијачите и сноубордистите.

Градот си ги зачувал традициите во обработката на дрва и производство на мебел. Основни земјоделски култури, коишто се одгледуваат во општина Банско се компирите и тутунот, а во сточарството доминира одгледувањето на крави, кози и овци.

Поминете ове лето до Банско, верувајте преубаво е.


Добивај топ понуди


 

Last minute ваучери од 10€ - 30€
* провери е-mail inbox или spam фолдер
Земи сега!